Algemene voorwaarden

 

 

Kayser Lingerie
Korte Nieuwstraat 11
4561 AX  HULST
KVK: 61619582
T: 0114-313190
mail:  kayserlin.hulst@gmail.com

 

 

ARTIKEL 1. BESTELLING

1.1 Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen ontvangt u direct een e-mail met een bevestiging van de bestelling. Bij ontvangst van de bevestigingsmail is een overeenkomst tot stand gekomen. Het kan zijn dat de bevestigingsmail door een spamfilter verwijderd wordt. Wij raden u dan ook aan om in dit geval in uw spambox te kijken

 

ARTIKEL 2. PRIJZEN & BETALING

2.1 De op de webshop vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, maar exclusief verzendbezorgkosten
2.2 Druk- zetfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud
2.3 Betaling kan plaatsvinden door middel van iDEAL, Creditcard, een overboeking per bank of via een betaalverzoek
2.4 Kayser Lingerie zal het artikel pas leveren nadat de betaling is ontvangen

 

ARTIKEL 3. VERZENDKOSTEN

3.1 Kayser Lingerie  vraagt soms een bijdrage van € 5,95 voor de verzendkosten.
3.2 De verzendkosten zijn niet bij de artikelprijs inbegrepen. Deze staan vermeld bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Het tarief is enkel voor bezorging binnen Nederland.
3.3 Retourzendingen zijn altijd voor eigen rekening. Wij adviseren de retourzending aangetekend te versturen zodat u altijd zelf een track & trance code heeft. Betreft de retourzending een ruiling dan neem Kayser Lingerie de verzendkosten voor haar rekening. Echter dit geldt voor één omruiling.
3.4 Het verzendadres moet altijd een huisadres zijn

 

ARTIKEL 4. LEVERTIJD

4.1 De levering van het bestelde product wordt in principe dezelfde dag verwerkt. Bij uitzonderingen kan het zijn dat de levering tussen de 1-3 dagen is. Bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes.
4.2 Alle aangeboden producten in de webwinkel zijn op voorraad bij Kayser Lingerie of Kayser Lingerie kan het product binnen enkele dagen voor u in huis hebben zodat wij dit binnen enkele dagen aan u kunnen verzenden. Echter dient u er rekening mee te houden dat er een ‘dubbele’ verkoop kan ontstaan tussen de fysieke- en webwinkel. Wij nemen in dat geval contact met u op betreffende een iets langere levertijd (mits op voorraad bij onze leverancier) of u ontvangt het gehele bedrag meteen retour op uw bankrekening. Genoemde levertijden dus zijn een indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

 

ARTIKEL 5. RETOURNEREN

5.1 U kunt zonder boete of opgaaf van reden binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product uw aankoop retourneren, oftewel: het herroepingsrecht uitoefenen. De termijn van 14 dagen gaat in zodra u het product heeft ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk retourneren van het (de) artikel(en) en de kosten hiervan. U mag het ook afgeven in de winkel aan de Korte Nieuwstraat 11 in Hulst. Laat ons dit even weten via de mail/tel.
5.2 Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn de kosten van retourzending voor eigen rekening.
5.3 Indien u gebruikt maakt van het herroepingsrecht, draagt Kayser Lingerie zorg voor terugbetaling van het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de retourzending. De verzenkosten worden niet vergoed.
5.4 Kayser Lingerie  behoudt zich het recht voor retourzendingen  slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruik/gedragen; wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd; of wanneer de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden.  Indien het artikel een hygieneproduct betreft, voorzien v.een verzegeling en de verzegeling is verbroken, geldt het herroepingsrecht niet.

5.5 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn  alle artikelen als blijkt dat het artikel niet in de gewenste staat (indien vuil, gedragen of beschadigd)  retour komt. 

Dit vanwege de persoonlijke aard van het artikel en om hygiënische redenen.
Indien u deze producten toch retour stuurt zullen deze niet vergoed worden. Bovengenoemd geretourneerde kan opnieuw naar u worden verzonden, echter dient u hiervoor de verzendkosten te betalen.
5.6 Kayser Lingerie  behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren (zoals omschreven bij punt 5.4 & 5.5) of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen zijn teruggestuurd
5.7 Artikelen mag je passen, maar niet dragen. Pas een broekje over je eigen broekje heen aan.

 

ARTIKEL 6. KLACHTEN , GARANTIE & RUILEN

6.1 Kasyer Lingerie garandeert dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kleuren en afwerkingen op de foto’s iets kunnen afwijken van de geleverde producten. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van de computer en de kwaliteit van de gebruikte foto
6.2 Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Als u zorgvuldig omgaat met uw lingerie en badmode, kunt u er lang plezier van hebben. Bij intensief gebruik mag u er redelijkerwijs vanuit gaan dat de artikelen minstens drie maanden mee gaan

6.3 U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te  inspecteren op eventuele klachten

6.4 Klachten over producten, dan wel over de uitvoering van de overeenkomst, moeten binnen 5 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kayser Lingerie, nadat u de gebreken heeft geconstateerd

6.5 Klachten en retouren dienen afgehandeld te worden via de mail. Wij zouden het fijn vinden als u van tevoren ons informeert als een product retour komt via een korte mail op kayserlin.hulst@gmail.com. Dan kunnen wij dit artikel (mits onbeschadigd/ongedragen etc) alvast terugplaatsen in de (web)-winkel 😉
6.6 Bij Kayser Lingerie  ingediende klachten worden binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Wanneer de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, sturen wij u binnen de termijn van 5 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten
6.7 Gaat er toch iets aan kapot, neem dan contact met ons op. We zullen dan (eventueel in samenspraak met de fabrikant) nagaan of het defect een productiefout betreft of dat het is ontstaan doordat je het product niet juist behandeld hebt. Is de uitkomst van dit onderzoek dat het een productiefout betreft, dan zullen wij het product (afhankelijk van de aard van het defect) voor je repareren of vervangen. Een eventuele fabrieksgarantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

 

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Kayser Lingerie  is niet verantwoordelijk voor schadevergoeding aan enige partij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kayser Lingerie.
7.2 Indien Kayser Lingerie gehouden is schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt
7.3 Ondanks de constante zorg en aandacht welke Kayser Lingerie aan de samenstelling van de webshop besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de webwinkel wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Kayser Lingerie kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

 

ARTIKEL 8. OVERMACHT

8.1 Kayser Lingerie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan stakingen, brand, epidemieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de webwinkel

 

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

9.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten
9.2 De webwinkel is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd

 

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT 

10.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst gesloten met Kayser Lingerie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland

 

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Kayser Lingerie. Op verzoek zendt Kayser Lingerie u een schriftelijk exemplaar toe van de algemene voorwaarden
11.2 Kayser Lingerie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen
11.3 Door het gebruik van de webshop van Kayser Lingerie en/of het plaatsen van bestellingen aanvaard je deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals staan vermeld op de webshop

 

ARTIKEL 12. CADEAUBONNEN

12.1 Cadeaubonnen kunnen per post verstuurd- of kunnen afgehaald worden in de winkel
12.2 Cadeaubonnen kunnen niet worden ingeleverd in de webwinkel
12.3  De cadeaubonnen kunnen nooit worden ingeruild voor contant geld

 

ARTIKEL 13. PRIVACY & VEILIGHEID 

13.1 Kayser Lingerie denkt aan uw privacy op het internet en zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken
13.2 Door het maken van een bestelling of een e-mail te sturen via het contact formulier geeft u toestemming om uw gegevens op te slaan voor onze nieuwsbrief. We gebruiken de opgeslagen informatie om u te informeren over Kayser Lingerie.  
Het kan gaan om het sturen van informatie over activiteiten over onze winkel of het doen van andere aanbiedingen ten behoeve van onze marketing.
Indien u er geen prijs op stelt dat Kayser Lingerie uw gegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden kunt u contact opnemen met kayserlin.hulst@gmail.com  of u meteen uitschrijven onder aan de nieuwsbrief